25.9.20212 Форма Individual
116 Двобій Individual
3 Форма парний виступ Teams
1 Форма командний виступ Teams
2 Показовий виступ індивідуальний Teams
1 Показовий виступ парний Teams
0 Показовий виступ команда Teams
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 1
1
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 22
5
-45
-50
-55
6
-60
6
-65
-70
5
70+
FEMALE 10
-40
-45
5
-50
-55
-60
5
60+
MALE 24
-50
-55
6
-60
7
-65
6
-70
-75
-80
5
80+
FEMALE 16
-45
-50
5
-55
6
-60
-65
-70
5
70+
MALE 39
-52
-56
8
-60
6
-65
7
-70
6
-75
7
-82
5
-90
-98
98+
FEMALE 5
-50
-55
-60
-65
5
-70
-76
-82
82+
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any