20.10 - 21.10.201850 Сутичка Individual
2 Показовий виступ - парний залік Teams
0 Показовий виступ - командний залік Teams
67 Двобій Individual
3 Показовий виступ - індивідуальний залік Individual
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 10
3
-25
4
-30
2
-35
1
-40
40+
FEMALE 1
-25
-30
1
-35
-40
40+
MALE 7
1
-30
1
-35
3
-40
2
-45
-50
50+
FEMALE 1
-30
-35
-40
1
-45
-50
50+
MALE 4
1
-35
1
-40
1
-45
-50
1
-55
-60
60+
FEMALE 3
-35
1
-40
-45
-50
1
-55
-60
1
60+
MALE 13
-45
1
-50
3
-55
2
-60
2
-65
3
-70
2
70+
FEMALE 3
-40
1
-45
1
-50
1
-55
-60
60+
MALE 6
-50
-55
-60
4
-65
1
-70
1
-75
-80
80+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
-70
70+
MALE 2
-55
-60
2
-65
-70
-75
-82
-90
-98
98+
FEMALE 0
-50
-55
-60
-65
-70
-76
-82
82+
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 9
3
-25
3
-30
2
-35
1
-40
40+
FEMALE 1
-25
1
-30
-35
-40
40+
MALE 9
2
-30
3
-35
3
-40
1
-45
-50
50+
FEMALE 1
-30
-35
-40
1
-45
-50
50+
MALE 13
1
-35
4
-40
3
-45
2
-50
2
-55
-60
1
60+
FEMALE 5
1
-35
1
-40
1
-45
-50
1
-55
-60
1
60+
MALE 17
-45
1
-50
4
-55
1
-60
5
-65
4
-70
2
70+
FEMALE 3
-40
2
-45
1
-50
-55
-60
60+
MALE 4
-50
-55
-60
1
-65
1
-70
1
-75
1
-80
80+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
-70
70+
MALE 3
-55
-60
-65
-70
-75
1
-82
2
-90
-98
98+
FEMALE 2
-50
-55
1
-60
1
-65
-70
-76
-82
82+
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any