20.10 - 21.10.201824 Сутичка Individual
1 Показовий виступ - парний залік Teams
0 Показовий виступ - командний залік Teams
42 Двобій Individual
2 Показовий виступ - індивідуальний залік Individual
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 6
2
-25
3
-30
1
-35
-40
40+
FEMALE 1
-25
-30
1
-35
-40
40+
MALE 3
-30
-35
2
-40
1
-45
-50
50+
FEMALE 1
-30
-35
-40
1
-45
-50
50+
MALE 2
1
-35
1
-40
-45
-50
-55
-60
60+
FEMALE 1
-35
1
-40
-45
-50
-55
-60
60+
MALE 4
-45
1
-50
1
-55
-60
-65
-70
2
70+
FEMALE 1
-40
-45
1
-50
-55
-60
60+
MALE 3
-50
-55
-60
3
-65
-70
-75
-80
80+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
-70
70+
MALE 2
-55
-60
2
-65
-70
-75
-82
-90
-98
98+
FEMALE 0
-50
-55
-60
-65
-70
-76
-82
82+
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MIXED 0
any
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
MALE 0
FEMALE 0
MIXED 0
any
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 5
2
-25
2
-30
1
-35
-40
40+
FEMALE 1
-25
1
-30
-35
-40
40+
MALE 6
1
-30
2
-35
2
-40
1
-45
-50
50+
FEMALE 1
-30
-35
-40
1
-45
-50
50+
MALE 10
-35
4
-40
2
-45
2
-50
1
-55
-60
1
60+
FEMALE 3
1
-35
1
-40
1
-45
-50
-55
-60
60+
MALE 10
-45
1
-50
2
-55
-60
3
-65
2
-70
2
70+
FEMALE 1
-40
-45
1
-50
-55
-60
60+
MALE 1
-50
-55
-60
-65
-70
-75
1
-80
80+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
-70
70+
MALE 3
-55
-60
-65
-70
-75
1
-82
2
-90
-98
98+
FEMALE 1
-50
-55
-60
1
-65
-70
-76
-82
82+
молодші юнаки
8-9
юнаки
10-11
юнаки
12-13
кадети
14-15
юніори
16-17
дорослі
18-58

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any